Arrel de la web > Informació detallada > Urbanitzables per sentència judicial al PTM

Urbanitzables per sentència judicial al PTM

dissabte 1 de desembre de 2012

El PTM regula molt detingudament què pot passar amb els urbanitzables que provenguin de sentències judicials posteriors a la seva entrada en vigor. La solució general del PTM és clara:
- Si els sòls urbanitzables sobrevinguts per sentència, tenen pla parcial aprovat, es poden desplegar sense més entrebancs i no consumeixen de les hectàrees assignades (6.2.e)
- Si no tenen pla parcial, computen com a part del creixement màxim (6.2.c.1), aquest seria el cas de Son Durí, una qüestió dirimida judicialment.

La modificació 2 del PTM, la de la legislatura (2007-2011), d’un govern en minoria, elimina les ART i reconeix el caràcter urbanitzable dels terrenys de Son Durí II perquè així s’acredita per sentència durant l’exposició pública de la modificació. Per tant, el Consell en recull la classificació municipal del planejament de 1991, provinent dels anys 70 perquè s’ha anul·lat per sentència judicial el pas a rústic fet el 1999 i per tant al PTM es dibuixen de color vermell (el color d’urbans i urbanitzables) aquelles 19Ha. No les classifica,

Així mateix el Consell modifica el creixement permès per ART a Campos: passa de 12 (dotze) a 2 (dues) hectàrees. Canvi explícit repetit vàries vegades al texte. Als papers queda clar que les hectàrees de creixement per ARTs (que en l’aprovació inicial havien passat de 77Ha a 12Ha) baixaren a 2Ha (dues). La memòria explica clarament la disminució de 10Ha de la modificació de Campos. Només per la quantitat de documents que parlen de 2Ha i la defensa explícita que se’n féu, hauria de bastar per desbaratar qualsevol excusa de “corregir un error”. No va ser cap error.

Amb la desaparició de les ART de Sa Ràpita, Son Durí II va caure en el supòsit de l’article 6.2.c.1: ha guanyat una sentència que el reconeix com a sòl urbanitzable, i no té pla parcial, per tant, el seu creixement s’ha de restar de la superfície màxima de creixement assignada a Campos i encara no n’hi ha prou per desenvolupar-lo. Si la sentència l’eximís de computar, si li permetés urbanitzar, no hauria calgut modificar el PTM, ni per corregir cap suposat error.

348 Missatges al fòrum

Respondre a aquest article