Arrel de la web > Informació detallada > Sentències que afecten Campos

Sentències que afecten Campos

dissabte 1 de desembre de 2012

El 2006 surt la sentència que anul·la les Normes del Consell que el 1999 havien declarat sòl rústic el de Son Durí II. El Tribunal diu que, en aquell moment, el Consell no era competent, així mateix apunta que ara sí que ho és (la modificació de les DOT 9/99, feta pel 1r pacte de progrés, ja havia resolt aquest desempoderament)... però PP-UM no estaven per seguir aquest camí.

També el 2006 s’emet una altra sentència que resultarà decisiva: s’anul·len les NNSS de Campos de 1998 deixant vigents les de 1991.

El 30 de maig de 2007, just després de les eleccions, surt la Sentència del TSJIB que confirma la denegació del Pla parcial del THM-II, el tribunal ja no accepta que fos rústic, però sí que una part (el 35%) estava afectat per l’Àrea de Protecció del Territori (d’ara en endavant APT) de Costes, els 500 metres de les DOT. La Sentència no desclassifica l’indret, sinó que obliga a reduir la taca urbanitzable.

El gener de 2008, el Consell atura les tramitacions de les ART per promoure una modificació del PTM, governen UM-PSOE-BLOC.

Des del Govern, amb la llei Vicens, la gent del Bloc intentam protegir els indrets que es venien reclamant des dels anys 90 i no havia estat possible.

El 2009 explota una crisi política amb UM. A mes dels casos de corrupció també hi ha afers urbanístics. UM acaba abandonant unes setmanes el govern del Consell fins que arriba a un Pacte amb el PSOE, el “Pacte de la Llampuga”, en el qual, a canvi de retirar l’esmena de Son Baco (camp de Golf a Artà) i protegir alguns espais es duran a terme les urbanitzacions de Sa Ràpita. UM i PSOE ho anuncien com una festa... però el Bloc s’hi oposa. Després d’una patètica reunió de matinada al Consolat, amb l’amenaça del PSOE d’expulsar-nos del Govern, l’acord queda molt matisat.

De fet, en l’aprovació inicial de la modificació núm.2 del PTM (estiu de 2010), els terrenys de Son Durí II, surten classificats com a sòl rústic, però durant la informació pública, els tècnics arriben a la conclusió que l’anul·lació judicial de les NNSS de 1998 té com a efecte col·lateral que el sòl torna ser urbanitzable (per un joc en l’aplicació de les DOT).

Per altra banda, l’equilibri polític al Consell ha explotat. La modificació que suprimia les ART està en perill. UM no la vol. Es trenca el Govern pels casos judicials. El PP accepta eliminar els sòls que el PTM havia classificat de rústics a urbanitzables, però, de cap manera accepta que hi hagi noves desclassificacions. Es tracta de retirar les ARTs i que suri el planejament que hi havia abans de crear-les. S’eliminen les ARTs. I es recupera, per tant, la normativa municipal anterior.

Respondre a aquest article