Arrel de la web > Informació detallada > Nocions d’urbanisme a Campos (i a Mallorca)

Nocions d’urbanisme a Campos (i a Mallorca)

dissabte 1 de desembre de 2012

La polèmica urbanització ja figurava en el planejament dels anys 70: un planejament que volia convertir Sa Ràpita-Es Trenc en un S’Arenal II.

Les Normes Subsidiàries (d’ara en endavant NNSS) vigents de Campos (1991) recullen urbanitzables a Sa Ràpita per a 20.000 habitants i contemplen Son Durí II amb 1.725 places, que amb l’actual Pla Territorial (d’ara en endavant PTM), no es pot dur a terme, el creixement assignat a Campos no ho permet.

El Conseller de Turisme, el Sr. Delgado, afirmava el desembre de 2011 que no modificarien cap norma per a la promotora de l’hotel de Sa Ràpita, afirmava que la modificació 2 del PTM el permetia. I mentre ell acusava a l’oposició d’hipòcrites, el PP del Consell ja estava tramitant, a la carta, la modificació del PTM per casar tan flagrant hipocresia: volen fer creure que és el PTM el que està equivocat. La promoció que desitgen no hi cap, són moltes més hectàrees de les assignades a Campos. Utilitzen la via de rectificació d’un error numèric quan no és tal sinó que te una intencionalitat clara de modificació. Succeeix, però, que tractant la modificació del PTM com una simple "correcció d’errors" el PP evita el necessari procés de participació ciutadana o les avaluacions ambientals.

La proposta del PP és que allà on el Pla assigna a Campos 2 Ha de creixement per Àrees de Reconversió Territorial (d’ara en endavant ART), hauria de dir 21 Ha (apareixen misteriosament 19 Ha que no sabem d’on surten ni a què responen). Per aquells que tenen mala memòria és important recordar que el PP també va votar a favor de que fossin 2 Ha, i per molt que diguin ara, no es tractava de cap error. El canvi que ara preten fer el PP és inacceptable jurídica i mediambientalment.

1 Missatge

Respondre a aquest article