Arrel de la web > El recurs > Les bases del recurs

Les bases del recurs

dimarts 4 de desembre de 2012

Els punts bàsics pels quals la coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca demana la nulitat de l’Acord del Ple del Consell són els següents:

  1. No es tracta de la rectificació d’una errada de fet o numèrica doncs segons la jurisprudència aquests casos només són possibles quan "s’ha de cenyir tan sols als supòsits en què la pròpia actuació administrativa reveli una equivocació evident per sí mateixa i manifesta en el seu propi contingut, sense necessitat de recórrer a la interpretació de normes tècniques o jurídiques; per tant, les errades o equivocacions han de ser elementals, ostensibles, indiscutibles i fàcilment deduïbles de les dades de l’expedient, i per altra banda la seva rectificació no ha d’afectar al contingut i pervivència de l’acte o disposició, que s’ha de mantenir intacte".
  2. El text de la Modificació Núm 2 del PTIM és molt clar quan a distints llocs de la norma sempre es fa referència a les 2 ha de creixement R-D per Campos i al THM-II Son Durí com a figures independent i amb un tracte diferenciat. Fins a 3 llocs de la norma es fa referència a les 2 ha de creixement R-D per Campos, a cap lloc se parla de 21.
  3. La voluntat política sempre va ser la de consignar 2 ha de creixement R-D per Campos i així es posa de manifest a les distintes intervencions del representants dels grups polítics a l’Acta del Ple que va aprovar la Modificació Núm 2 del PTIM.
  4. S’intenten unir dues figures tractades de forma individualitzada i de forma diferent com són les 2 ha R-D i les 19 ha de Son Durí. Mai hi va haver mala intenció de computar les 19 ha de Son Durí com a de creixement R-D.
  5. Per dur endavant la rectificació de l’error els informes tècnics del Consell se veuen forçats a fer una interpretació de la norma que afecta al fons de la qüestió, entrant en judicis valoratius i de qualificació jurídica, precísament el que prohibeix la jurisprudència.

En definitiva, l’Acord que s’impugna pretén dur endavant una autèntica revisió del PTIM que afecta al seu sentit i contingut fent-ho passar com una rectificació d’una errada. Es vol canviar la voluntat política manifestada en el seu dia sense seguir els passos que la Llei d’Ordenació Territorial disposa per a les revisions dels PTIM (exposició pública, informes dels ajuntaments afectats, etc...)

92 Missatges al fòrum

Respondre a aquest article