Arrel de la web > Informació detallada > Funció del Pla Territorial de Mallorca

Funció del Pla Territorial de Mallorca

dissabte 1 de desembre de 2012

S’ha de distingir bé entre el sòl que segons la normativa municipal es pot urbanitzar (urbanitzable) i les hectàrees de creixement que el PTM assigna a cada municipi. Recordem que en l’Avanç a les Directrius d’Ordenació del Territori (d’ara en endavant DOT) s’apuntava que les Illes Balears tenien sòl urbà i urbanitzable per uns 4 milions d’habitants. Això representava que, a Mallorca, el planejament permetria fer habitatges per 4 vegades la població existent en aquell moment, a Menorca i Eivissa 5 vegades la població censada i a Formentera 6.

En aquesta situació s’optà per limitar el nombre d’hectàrees que es podrien urbanitzar de forma efectiva en els propers deu anys a cada municipi illenc. El PTM no té perquè recollir la suma de tots els urbanitzables existents a Mallorca, precisament per limitar el creixement. Els ajuntaments han de triar quins urbanitzables volen tirar endavant, respectant la superfície màxima de creixement que els assigna l’article 6 del PTM i que són de 2 tipus: el general, no condicionat i el provinent d’ART’s. A Campos el PTM li assigna 19,06 Ha de creixement no condicionat i 2Ha per ART.

465 Missatges al fòrum

Respondre a aquest article