Arrel de la web > El recurs

El recurs

Darrer afegit : 4 de desembre de 2012.

El 6 de juny de 2012 presentarem un recurs contenciós-administratiu contra la "correcció d’errors materials i aritmètics" del Pla Territorial de Mallorca que va aprovar el PP el passat mes d’abril de 2012, i que amplia de 2 a 21 les hectàrees de creixement a Campos per ART.

En aquesta secció trobareu informació periòdica de l’evolució del procés judicial.

Articles d'aquesta secció

  • 4 de desembre de 2012, per  Salvem Sa Ràpita | 92 comentaris

    Els punts bàsics pels quals la coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca demana la nulitat de l’Acord del Ple del Consell són els següents: No es tracta de la rectificació d’una errada de fet o numèrica doncs segons la jurisprudència aquests (...)

  • 1 de desembre de 2012, per  Salvem Sa Ràpita | 2546 comentaris

    Aquí teniu el text del recurs que presentàrem el 6 de juny de 2012: A LA SALA DE LO CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS JOANA SOCIAS REYNÉS, Procuradora dels Tribunals, actuant en nom i representació de (...)