Salvem Sa Ràpita!

Som moltes les persones que pensam que un dels tresors mes valuosos que te Mallorca és la seva natura. Les zones humides, la serra de Tramuntana, la serra de Llevant, les platges verges,... fan de l’Illa un paradís irrepetible que hem de preservar entre tots per les generacions futures, tant per convicció com per obligació. El nostre territori s’ha de protegir pel valor que té en si mateix: com a espai natural, com a refugi de la biodiversitat que el conforma, com a tret diferencial que fa de la nostra Roqueta un lloc únic arreu del món i que no hem de deixar tudar en aquest afany uniformador que aquests darrers anys s’imposa com exponent de la globalització mal entesa.

Aquest patrimoni és l’essència i el futur del nostre poble. La nostra economia basada principalment en el turisme necessita la preservació del nostre territori que és la senyera que ens diferencia d’altres destins turístics. Si volem un futur econòmic sostenible i estable hem de preservar el que ens permet oferir als visitants de la nostra illa un paisatge únic.

Una vegada més, el Partit Popular (PP) fa un ús partidari del Govern de les Illes Balears i del Consell de Mallorca per malmenar el patrimoni natural de Mallorca i promoure la construcció d’un hotel de 1.200 places a un arenal verge a la platja de Sa Ràpita. Els Srs. Bauzá i Delgado, al davant del Govern, han declarat el projecte d’interès autonòmic i la Sra. Salom, al davant del Consell, li ha fet la feina bruta modificant de forma fraudulenta i il·legal el PTM, per la via de rectificació d’un error material que no existeix, per permetre la construcció d’aquest hotel.

La nostra coalició (PSM-IV-ExM) ha posat en marxa un recurs contenciós-administratiu per demostrar la il·legalitat d’aquest acord del Consell de Mallorca. Des de la humilitat i la manca de recursos, vos demanam la vostra col.laboració per continuar aquest procés i aturar els peus als abusos del PP en la destrucció del territori.